RAJD SUDECKI  2011

"KORONA SUDETÓW WSCHODNICH"


Tegoroczny Rajd Sudecki był zorganizowany po czeskiej stronie Sudetów  i miał swoją bazę w Beli pod Pradziadem .


W trakcie przygotowań do rajdu zaplanowaliśmy zdobycie trzech szczytów zaliczanych do Korony  Sudetów, opisanych na 
następnej  stronie  

    
                    [Rozmiar: 17114 bajtów]
    Najwięcej czasu  poświęciliśmy  na penetracje tras  na Poprzeczny Wierch, ...na który ostatecznie nie wyruszyliśmy,  jako że uczestnicy urzeczeni śniegiem w najwyższych partiach gór  nie chcieli ryzykować pieszego przejścia. Śniegu na poziomie  900 m n.p.m. było na tyle mało, a trasy w okolicy tego szczytu wystawione na słońce,  że to przejście wymagałoby zdjęcia nart. 


O ile w Jesienikach nie było większych niespodzianek, poza tym, że przepiękny zjazd do Koutów, z braku śniegu, był niewykonalny,
o tyle w Rychlebskich Horach zostaliśmy zaskoczeni licznymi trasami narciarskimi wytyczonymi nie tylko po stronie czeskiej, ale i polskiej.  Pozwalają one na wielokilometrowe wędrówki po niezwykle atrakcyjnych 
terenach przygranicznych.

Ostatni dzień, jak to bywa w naszych rajdach,  poświęciliśmy na atrakcje krajoznawcze: granicę Św. Jana - oznakowaną 700-letnimi  granicznymi słupami granitowymi.
. [Rozmiar: 52976 bajtów]
oraz zespół klasztorny w Henrykowie. [Rozmiar: 70568 bajtów]

  [Rozmiar: 106446 bajtów]     
    Jak zawsze zapraszamy do galerii zdjęć, w której są  fotografie z kolejnych  dni      rajdu:  1,  2345