MIĘDZYNARODOWE ZIMOWE ZLOTY TURYSTÓW

Są to imprezy organizowane w cyklach dwuletnich, przez stowarzyszenia turystyczne z trzech krajów: ze Słowacji (Klub Słowackich Turystów), z Czech (Klub Czeskich Turystów) i z Polski (PTTK) – w wielu zimowych dyscyplinach: zarówno narciarstwo (śladowe , turowe, zjazdowe) wędrówki piesze, w tym również na rakietach, a także zimowe „taborzenie” (namioty i iglo) – szczególnie preferowane przez Czechów jak i Słowaków. Przewidziane są także specjalne trasy dla młodzieży.
[Rozmiar: 40359 bajtów] [Rozmiar: 35969 bajtów]
Zloty planuje się w miejscach możliwie nieodległych od styku granic tych trzech krajów, na przełomie stycznia i lutego na ogół jako imprezy czterodniowe (czwartek do niedzieli). Programowi turystycznemu towarzyszą zazwyczaj liczne imprezy kulturalne, wystawy, konkursy, występy zespołów artystycznych; ukoronowaniem tego spotkania jest ogólna biesiada organizowana sobotniego wieczoru : ze śpiewami, tańcami i konsumpcją piwa, zwana tradycyjnie „balem papuciowym”. W trakcie balu, jest i część bardziej oficjalna z uroczystym zakończeniem zlotu, podsumowaniem i wręczeniem symbolicznego berła organizatorom następnego zlotu.

Historia MZZT zaczęła się w 2000 roku.  Ich organizację podjęto na jednym ze spotkań okresowych kierownictw trzech organizacji KCT, KST i PTTK jako umiędzynarodowienie długiej tradycji zimowych zlotów krajowych w Czechach i Słowacji.  Trzeba stwierdzić, że wzlotach uczestniczy po kilkuset uczestników z Czech i Słowacji, podczas gdy Polska reprezentacja bywa co najwyżej kilkudziesięcioosobowa ( na zlocie organizowanym przez stronę polską w Szczyrku polscy turyści byli liczniej reprezentowani).

Dotychczas odbyły się:
rok 2000 KST Czadca  (Karpaty)
rok 2002 KCT Jesenik (Jesioniki)
rok 2004 PTTK Szczyrk   (Beskid Śląski)
rok 2006 KST Dolny Kubin (Orawa )
rok 2008 KCT Jablonkov (Morawsko-Śląski Beskid)
rok 2010 PTTK Bielsko-Biała (Beskid Śląski )
rok 2012 KST Lewocza (Karpaty, Góry Lewockie)
rok 2014 KCT Kraliki (Sudety Wschodnie)
rok 2016 PTTK Międzygórze (Masyw Śnieżnika)
Na rok 2018 przypada kolej na Słowację i spotkanie odbdzie się w Oszczadnicy pod Wielką Raczą.