Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

Krótko o Oddziale Wrocławskim

Oddział Wrocławski PTTK zaliczany jest do najstarszych oddziałów na Dolnym Śląsku i zarazem do największych w Polsce. Powstał w roku 1952 i obecnie liczy 636 członków (31.12.2022) uprawiających wszystkie rodzaje turystyki. Jest samodzielną jednostką programową, gospodarczą i prawną, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i działającą w oparciu o  Statut Oddziału. Oddział jest zarazem siedzibą niektórych jednostek regionalnych PTTK: Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska, Delegatury Sudeckiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK oraz Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej d/s Przodowników Turystyki Górskiej. W Oddziale działa również Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK.

W kadencji lat 2022-2025 władzę w Oddziale sprawuje społecznie 7-osobowy Zarząd Oddziału w składzie::

 • Jan Kozdrowski - Prezes
 • Zbigniew Kopystyński - Wiceprezes
 • Iwona Kowalczyk - Sekretarz
 • Alina Ogrodowczyk - Skarbnik
 • Andrzej Juśkiewicz
 • Szymon Tujaka
 • Krzysztof Zawistowski
 

Komisję Rewizyjną Oddziału tworzą:

 • Anna Meissner - Prezes
 • Rafał Hejna - Wiceprezes
 • Julietta Janczewska - Sekretarz
 • Maja Kucharczyk
 • Beata Romińska
 

Codzienną pracą Oddziału kieruje:

      Magdalena Bej - Kierownik Oddziału

Społeczna kadra Oddziału o kwalifikacjach przodowników i instruktorów różnych dyscyplin turystyki i krajoznawstwa organizuje szereg atrakcyjnych imprez turystycznych: górskich, nizinnych, narciarskich, żeglarskich, kajakowych itp. dla członków i sympatyków Towarzystwa (patrz Biuro Programowe). Stałym miejscem spotkań członków Oddziału jest, związany z Biurem Programowym, lokal Klubu Turysty.

Obsługę krajowych i zagranicznych turystów przyjeżdżających do Wrocławia oraz organizację imprez wyjazdowych prowadzi Biuro Turystyczne, zapewniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz fachowe usługi przewodnickie.

Oddział dysponuje (zobacz też: Zapraszamy do naszych obiektów) 3 schroniskami w Masywie Ślęży oraz na Kopie Biskupiej w Górach Opawskich, campingiem w Otmuchowie-Sarnowicach nad Jeziorem Otmuchowskim, przystanią kajakowo-żeglarską we Wrocławiu. W Masywie Ślęży utrzymuje ok. 100 km sieć szlaków turystycznych.